mandag, marts 26, 2007

Fra 3000 til 1200 sider på to minutter

Ja, det var så den finte, jeg lavede i formiddags, da min underviser heldigvis besluttede sig for at være large...

Ifølge reglerne skal vi være til stede til mindst 80 procent af undervisningen i et kursus. Overholdes dette ikke, betragtes man som selvstuderende og skal så stå til regnskab for et pensum, som er 2,5 gang større end det normale. I dette tilfælde 3000 sider.
(Man kan så diskutere det fornuftige i at holde regnskab med universitetsstuderendes fremmøde, som var de gymnasieelever med henblik på at sikre sig, de tilegner sig pensum. Jeg synes, det er formynderisk og en mistillidserklæring af dimensioner til voksne mennesker, som selv må forventes at tage ansvar for deres tilegnelse af stoffet, men det er en anden historie...)

Anyway.
Jeg startede i dette semester egentlig på et helt andet kursus, men valgte så om og missede derfor de første par gange på dette hold. Hvis jeg møder op hver gang resten af semesteret (og det gør jeg selvfølgelig), så mangler jeg én gang i at ha' været der 80 procent af tiden. Dén åd min forelæser uden problemer. Og således slap jeg for at sku' stå til regnskab for 3000 sider og kan nu nøjes med de 1200 (som stort set allerede er læst - jeg er nemlig ingen doven studerende *pudser glorien*).

Og så foreslog jeg endda i øvrigt at holde oplæg efter påske.
Magtstrukturer og sprog... Hm... Måske jeg sku' finde på et eller andet klogt at sige om sociale dynamikker i Blogland?

Lommen - uanset hvor langt livet er, så er det ret sikkert for kort til stive systemer

5 Comments:

Blogger Maria sagde...

Interessant, hvis du siger noget klogt om magtstrukturer og sprog i blogland til forelæsningen. Kan du så ikke lige gengive det i et blogindlæg :-)

26 marts, 2007 15:19  
Blogger BusterLiguster sagde...

Egentlig underligt ... det der med at der føres kontrol med voksne studerende... På den videregående uddannelse, hvor jeg sommetider underviser... skal jeg tjekke de studerende om morgenen .. og hvert af de store frikvarterer derefter ... Seriøst ... det er da fjollet...

Men det lyder som om, at vi næsten har læst det samme ... Jeg har i hvert fald beskæftiget mig meget med fænomenet magt ... og dens indflydelse på forskellige strukturer i vores samfund såsom sprog...

26 marts, 2007 17:46  
Blogger Pernille sagde...

@Maria:
Hvad mener du med "HVIS jeg siger noget klogt"? *Driller bare og er lidt overtræt*

@Buster:
Så vidt jeg husker, er du sociolog? Mange af de tekster, vi læse rpå det kursus, er osse sociologer. Og de er nogle værre røvere, hvis du spørger mig ;-) Men det er selvfølgelig osse, fordi jeg skal bruge deres teorier til noget helt andet, end de oprindeligt var beregnet til...
Men jo, du har ret: Der er bestemt osse sociologer, der beskæftiger sig meget indgående med sprog - diskursanalytikere fx.

26 marts, 2007 20:55  
Blogger Maria sagde...

Eksempler på sociologiske og halvsociologiske diskursteoretikere: Bourdieu, Foucault, Laclau og Mouffe og Fairclough. Men brugt på en sprog og magt-struktur i blogland, det glæder jeg mig til at læse :-)

26 marts, 2007 21:35  
Blogger Pernille sagde...

@Maria:
Øh... Ja, det er nogle af spidserne, dem du nævner dér. Men hvorfor sku' vi ha' de navne op her? *Forstod ikke lige, hvor du ville hen med det*

26 marts, 2007 23:13  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home